Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXI/160/04


UCHWAŁA NR XXI/160/2004

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 21 lipca 2004 roku

w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok.

Na podstawie art.12, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§1. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok o kwotę 130.000 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę 100.000 zł.

w rozdziale 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 100.000 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 50.000 zł.

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8.800 zł.

§4120 - składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.200 zł.

§4270 - zakup usług remontowych o kwotę 40.000 zł.

w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA o kwotę 30.000 zł.

w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 30.000 zł.

§4270 - zakup usług remontowych o kwotę 30.000 zł.

(środki własne powiatu)

§2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok o kwotę 130.000 zł.

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 100.000 zł.

w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 10.000 zł.

§4260 - zakup energii o kwotę 10.000 zł.

w rozdziale 80123 - Licea profilowane o kwotę 3.500 zł.

§4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 3.500 zł.

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 86.500 zł.

§4260 - zakup energii o kwotę 50.000 zł.

§6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 36.500 zł.

w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ o kwotę 30.000 zł.

w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy o kwotę 30.000 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 25.000 zł.

§4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 5.000 zł.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany w budżecie na 2004 rok podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków w planie wydatków w następujących jednostkach:

  • ZSP Nr 1 ul. Zachodnia w Dębnie z przeznaczeniem na częściową spłatę zadłużenia z tytułu energii cieplnej, elektrycznej za I półrocze (32.000 zł.)

  • ZSP Nr 2, ul. Za Bramką w Myśliborzu z przeznaczeniem na częściową spłatę zadłużenia z tytułu energii cieplnej, elektrycznej za I półrocze (31.500 zł.),

  • ZSP Nr 1, ul. Szosowa w Barlinku z przeznaczeniem na częściową spłatę zobowiązań wobec PEC Międzyrzecz (36.500 zł.),

  • Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu na zabezpieczenie środków na częściową wypłatę wynagrodzeń pracowników i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (30.000 zł.).

W budżecie na 2004 rok wydatki rzeczowe we wszystkich jednostkach nie były zabezpieczone w 100%, stąd w miarę uzyskania zwiększonych dochodów do budżetu będzie sytuacja finansowa w poszczególnych jednostkach normowana.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 29-07-2004 11:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 29-07-2004 11:22