Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XX/146/04


UCHWAŁA Nr XX/146/04

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 30 czerwca 2004 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań na , które przeznacza środki oraz podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2004.

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm./ w związku z art. 35a, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych / Dz. U. Nr 123, poz.776 z późn. zm./ Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/ 124/2004 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 21 kwietnia 2004roku w sprawie określenia zadań na, które przeznaczone środki oraz podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2004.

1/ w §1 pkt. 2 lit b, otrzymuje brzmienie: dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i 105.000,00zł środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,

2/ w § pkt.1 lit. b, otrzymuje brzmienie: dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, osobom 0 niepełnosprawnym stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności, oraz rozpoznanie tych potrzeb przez służby medycyny pracy,

3/ w § 1 pkt. 2 lit. d, otrzymuje brzmienie: dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku 110.029,00zł z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych ,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przygotowała: Beata Kołodziejek

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

Uzasadnienie:

zmiany

Lp.

Nazwa zadania

Plan przed zmianą

Zwiększenia

Zmniejszenia

Plan po zmianach

1.

2.

3.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym .

Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, osobom niepełnosprawnym stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności oraz rozpoznanie tych potrzeb przez służby medycyny pracy.

Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wniosek indywidualnych osób niepełnosprawnych.

50.000,00

15.000,00

150.029,00

55.000,00

-

-

-

15.000,00

40.000,00

105.000,00

0

110.029,00

Proponuje się dokonanie następujących zmian w dotychczasowym planie PFRON:

1. Niewykorzystane środki z zakresu rehabilitacji zawodowej ( dostosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych) w kwocie 15.000,00zł - proponujemy przenieść na rehabilitacje społeczną tj. na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i przedmioty ortopedyczne.

2. Z zadania - likwidacji barier ( po zaspokojeniu potrzeb w tym względzie) proponujemy przenieść kwotę 40.000zł na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i środki ortopedyczne.

3. Łącznie proponujemy przesunięcia na kwotę 55.000,00zł, która zasili zadanie

dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i środków ortopedycznych.

4. Łączna kwota przyznanych środków z PFRON nie uległa zmianie tj. 856.851,00 dokonano jedynie przesunięć w obrębie realizowanych zadań.

Przesunięcie środków zostało dokonane po weryfikacji wniosków indywidualnych osób niepełnosprawnych według rzeczywistych potrzeb.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 15-07-2004 12:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 15-07-2004 12:02