Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XX/143/04


UCHWAŁA NR XX/143/2004

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 30 czerwca 2004 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§1. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego o kwotę 150.000 zł.

w dziale 710 - Działalność usługowa o kwotę 150.000 zł.

rozdziale 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) o kwotę 150.000 zł.

§2440 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 150.000 zł.

§2. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego o kwotę 168.000 zł.

w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 168.000zł.

rozdziale 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 168.000 zł.

§0020 - podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 168.000 zł.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

Uzasadnienie:

1. Powyższych zmian budżetu na 2004 rok dokonuje się w związku z likwidacją paragrafu dotacyjnego, który dotyczył dotacji przekazywanych z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym do budżetu Powiatu Myśliborskiego w 2004 roku w kwocie 150 000 zł.

Rada Powiatu uchwałą budżetową przyjęła w budżecie we wskazanej klasyfikacji po stronie dochodów i wydatków dotacje z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

W świetle wyjaśnień Ministra Finansów z ww. funduszu nie mogą być przekazywane dotacje do budżetu ani finansowane wynagrodzenia pracowników.

Stanowisko Ministerstwa Finansów koresponduje ze stanowiskiem zawartym w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30 marca 2000 roku, I S.A/ Kr 1073/ 99, w którym Sąd stwierdził, iż finansowanie zadań w zakresie gromadzenia i prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dotyczącym zasobów powiatowych, powinno odbywać się z dwóch niezależnych od siebie źródeł, tj. z budżetu i ewentualnie z funduszu. Wszak po to tworzy się fundusze, by wyodrębniać środki z budżetu.

Należy więc przyjąć, że ma tu zastosowanie ogólna zasada odrębności źródeł finansowania (zadań z zakresu geodezji i kartografii) z PFGZGiK. Zbieżność celu, na który mogą być przeznaczone środki funduszu, nie uzasadnia dotowania budżetu, czyli wprowadzenia jedności środków.

2. Zwiększenia planu dochodów w dziale 756 o kwotę 18 000 zł. dokonuje się w celu zabezpieczenia środków w rozchodach budżetu powiatu związanych z wcześniejszą spłatą rat kredytu.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 15-07-2004 12:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 15-07-2004 12:01