Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XX/142/04


UCHWAŁA NR XX/142/2004

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 30 czerwca 2004 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok.

Na podstawie art.12, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok o kwotę 24.022 zł.

w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o kwotę 24.022 zł.

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 24.022 zł.

§0840 - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych o kwotę 7.527 zł.

§0970 - wpływy z różnych dochodów o kwotę 11.495 zł.

§2440 - dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 5.000 zł.

§2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok o kwotę 24.022 zł.

w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o kwotę 24.022 zł.

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 24.022 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9.806 zł.

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.689 zł.

§6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 12.527 zł.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

Uzasadnienie:

Powyższych zmian budżetu na 2004 rok dokonuje się na podstawie:

  1. Wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu o odwrotne przekazanie wypracowanych dochodów uzyskanych ze sprzedaży drewna i kamienia w wysokości 7.527 zł. z przeznaczeniem na zakup urządzenia - Frez do niwelowania pni oraz dochodów uzyskanych w związku z refundacją części wydatków poniesionych na organizację prac interwencyjnych i robót publicznych z Powiatowego Funduszu Pracy w wysokości 11.495 zł.

  2. Zawiadomienia Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa o przyznaniu dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 5.000 zł. dla Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu na zakup frezarki do karczowania pni.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 15-07-2004 12:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 15-07-2004 12:01