Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XIX/140/04


Uchwała Nr XIX/140/04

Rady Powiatu Myśliborskiego

dnia 26 maja 2004 roku

w sprawie utworzenia środka specjalnego przez Dom Pomocy Społecznej dla Osób

Somatycznie Przewlekle Chorych w Myśliborzu

Na podstawie art. 55 ust. 3 i art. 114 ustawy z dnia 15 kwietnia 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U z 2004 r. Nr 64, poz. 593) art. 21 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§ 1. Tworzy się środek specjalny przez Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu na odpłatne usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne, rehabilitacyjne i zakwaterowanie świadczone na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej wyłącznie na czas określony z osobami, które nie mają uprawnień do zamieszkania w jednostce pomocy społecznej.

§ 2. Środek specjalny przeznacza się na poprawę standardu usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu.

§ 3. Zarząd Powiatu określi szczegółowe warunki przyjmowania osób ubiegających się o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej na czas określony.

§ 4. Zestawienie przychodów i wydatków zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

Uzasadnienie

Od dnia 01.01.2004 roku zmieniły się zasady odpłatności za pobyt mieszkańców w domu pomocy społecznej. Wiąże się to z dużym obciążeniem budżetów gmin, które w niniejszym niż dotychczas stopniu kierują osoby DPS.

W związku z tym w chwili obecnej brakuje osób oczekujących na umieszczenie w naszej placówce, a niebawem może dojść do sytuacji, że będą wolne miejsca, co będzie się wiązało z koniecznością redukcji personelu i z trudnością do dostosowania się do określonych standardów. Aby zapobiec takiej sytuacji proponujemy świadczenie usług na czas określony szerzej grupie odbiorców, co pozwoli nam na utrzymanie jednostki oraz realizację programu naprawczego.

Zestawienie przychodów i wydatków

działalności pozabudżetowej realizowanej

w ramach środka specjalnego

Przychodem środka specjalnego jest odpłatność osób korzystających z usług opiekuńczo - pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych i zakwaterowania.

  1. Miesięczny koszt całodobowego pobytu wynosi 1.700 złotych.

Do kosztu miesięcznego pobytu całodobowego na usługi wlicza się:

a) wydatki osobowe z pochodnymi 1.190 zł.

b) wydatki rzeczowe 510 zł.

  • wyżywienie

  • leczenie

  • ogrzewanie, woda, energia elektryczna, środki czystości.

Dobowy koszt pobytu wynosi 57 złotych

Koszt pobytu 8 godz. wynosi 19 złotych

Dochód uzyskany z prowadzonych usług przeznacza się na podniesienie standardu usług w Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 03-06-2004 13:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 03-06-2004 13:57