herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Wydanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu


Wydanie decyzji na nadanie i wybicie numeru identyfikującego podwozie / nadwozie , wydanie tabliczki znamionowej

1. podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U z 2003r. Nr 58, poz. 515);

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych (Dz.U. z 2003r. Nr 227, poz. 2249).

2. Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek (wypełnia właściciel bądź właściciele) - formularz wniosku do pobrania;

 2. Załączniki:

 • dokumenty:

 • oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, że pojazd jest pojazdem, którego markę określa się jako „SAM” - jeżeli sprawa dotyczy pojazdu marki „SAM”;

 • dowód własności ramy, podwozia lub silnika - jeżeli dotyczy pojazdu, w którym dokonano wymiany wymienionych elementów na inne;

 • dokumenty stwierdzające odzyskanie pojazdu po kradzieży - jeżeli dotyczy pojazdu odzyskanego po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,;

 • dokumenty stwierdzające nabycie pojazdu na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa - jeżeli dotyczy pojazdu nabytego na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub zafałszowaniu;

 • prawomocne orzeczenie sądu ustalające prawo własności pojazdu - jeżeli dotyczy pojazdu, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu, a prawomocnym orzeczeniem sądu zostało ustalone prawo własności pojazdu;

 • opinia rzeczoznawcy samochodowego, jeżeli jest wymagana (np. w sytuacji kiedy cecha identyfikacyjna jest skorodowana lub zniszczona, i nie można jej odczytać);

 • dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd jest zarejestrowany;

 • karta pojazdu, jeżeli była wydana.

 1. Do wglądu:

 • polisa OC.

3. Opłaty:

 • opłata wniesiona w postaci znaków opłaty skarbowej w wysokości 5 zł za wniosek oraz 0,50 zł za każdy załącznik,

 • opłata za wydanie zezwolenia - 40,00 zł.

4. Termin załatwienia sprawy - do 30 dni

5. Uwagi:

Po nabiciu numeru właściciel zobowiązany jest zgłosić zmianę w ciągu 30 po przedłożeniu zaświadczenia ze stacji kontroli pojazdów. Zmiana numeru nadwozia / silnika wymaga wymiany dowodu rejestracyjnego jeżeli jest to dowód foliowany nowej generacji, a także przedłożenia tablic rejestracyjnych "białych" i karty pojazdu (jeżeli była wydana).

 1. Sprawy załatwia:

Wydział Komunikacji i Dróg w Myśliborzu:

 • Podinspektor Wanda Dominiak

 • Podinspektor Mirosława Niewiadomska

pok. Nr 27; tel. 0-95-747-23-90, 31-90

 1. Godziny przyjęć:

 • w poniedziałek od 800 do 1400 ,

 • od wtorku do piątku od 730 do 1400.

 1. Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 12-01-2005 09:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 12-01-2005 09:46