Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVIII/132/04


UCHWAŁA NR XVIII/132/2004

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 21 kwietnia 2004 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok.

Na podstawie art.12, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§1. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok o kwotę 196.081 zł.

w dziale 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA o kwotę 196.081 zł.

w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 196.081 zł.

§2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 196.081 zł.

§2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok o kwotę 196.081 zł.

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 143.882 zł.

w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 1.308 zł.

2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 1.308 zł.

w rozdziale 80111 - Gimnazja specjalne o kwotę 802 zł.

2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 802 zł.

w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 36.756 zł.

2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 1.790 zł.

4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 27.900 zł.

4110 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.991 zł.

4120 - składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.075 zł.

w rozdziale 80123 - Licea profilowane o kwotę 23.892 zł.

4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 19.650 zł.

4110 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.740 zł.

4120 - składki na Fundusz Pracy o kwotę 502 zł.

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 81.124 zł.

2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 544 zł.

4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 63.500 zł.

4110 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 15.000 zł.

4120 - składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.080 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę 52.199 zł.

w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 4.210 zł.

2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 4.210 zł.

w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 22.865 zł.

4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 18.900 zł.

4110 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.380 zł.

4120 - składki na Fundusz Pracy o kwotę 585 zł.

w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne o kwotę 24.814 zł.

4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 17.800 zł.

4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.729 zł.

4110 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.000 zł.

4120 - składki na Fundusz Pracy o kwotę 656 zł.

4260 - zakup energii o kwotę 529 zł.

4410 - podróże służbowe krajowe o kwotę 100 zł.

w rozdziale 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe o kwotę 310 zł.

4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 310 zł.

§3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok o kwotę 96.672 zł.

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 77.183 zł.

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 77.183 zł.

§6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 77.183 zł.

w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA o kwotę 19.489 zł.

w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 19.489 zł.

§4270 - zakup usług remontowych o kwotę 19.489 zł.

§4. Deficyt budżetu powiatu wynosi 96.672 zł., a finansowany jest nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

Uzasadnienie:

Powyższych zmian budżetu na 2004 rok dokonuje się na podstawie:

  1. Zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST4-4820-119/2004 z 23 lutego 2004 roku o ostatecznych kwotach subwencji budżetu państwa dla Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok,

  2. wniosku Sekretarza Powiatu o zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych w wysokości 77.183 zł. w budżecie Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na pokrycie dodatkowych kosztów w przedsięwzięciu pn. „Termomodernizacja budynku szkoły ZSP Nr 1 przy ul. Szosowej w Barlinku”,

  3. wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu o zwrot dochodów własnych odprowadzonych w wysokości 19.489 zł. stanowiących odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 01-06-2004 10:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 01-06-2004 10:53