Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVIII/130/04


UCHWAŁA NR XVIII/130/04

RADY POWIATU MYŚLBORSKIEGO

Z DNIA 21 KWIETNIA 2004 ROKU

w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Barlinku ul. Leśna nr 10

Na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496 z 1997r., Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998r., Nr 117, poz. 759, Nr 162 poz. 1126 z 2000r., Nr 12 poz. 136, Nr 19 poz. 239, Nr 48 poz. 550, Nr 104 poz. 1104, Nr 120 poz. 1268, Nr 122 poz. 1320, z 2001r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615 z 2002r. Nr 41, poz. 362, Nr 113 poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683; z 2003r. Nr 6 poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966) w związku z art. 12 pkt. 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568) oraz art. 18 ust.3 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004r., Nr 19, poz. 177) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2004 roku likwiduje się Liceum Ogólnokształcące w Barlinku ul. Leśna nr 10.

§ 2. Uczniowie zlikwidowanej szkoły naukę będą kontynuować w Liceum Ogólnokształcącym wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku ul. Szosowa nr 2.

§ 3. Mienie i dokumentację zlikwidowanej szkoły przejmie dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku ul. Szosowa nr 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2004 roku.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

UZASADNIENIE

Zmniejszająca się liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych jest wynikiem niżu demograficznego, który jest jedną z przyczyn powodujących konieczność dostosowania sieci szkół do liczby uczniów i możliwości finansowych danej jednostki samorządu powiatowego. W okresie dwudziestu lat liczba dzieci urodzonych na terenie powiatu myśliborskiego zmniejszyła się z 1399 urodzonych w roku 1982 do 698 urodzonych w roku 2001. Tym samym liczba uczniów w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w latach 1999-2004 kształtowała się następująco:

1998/1999 - 5015

1999/2000 - 5167

2000/2001 - 5030

2001/2002 - 3760

2002/2003 - 3759

2003/2004 - 3722

Do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu aktualnie uczęszcza 3600 uczniów w 7 zespołach szkół. W zespołach tych liczba oddziałów przedstawia się następująco:

1998/1999 - 190

1999/2000 - 199

2000/2001 - 196

2001/2002 - 150

2002/2003 - 148

2003/2004 - 144

W roku 1999 Zarząd Powiatu w Myśliborzu podpisał porozumienie z Zarządem Miasta i Gminy Barlinek i przekazał prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego w Barlinku na ul. Leśnej 10 Radzie Miejskiej w Barlinku.

W lutym 2003 roku Rada Powiatu Myśliborskiego przyjęła program racjonalizacji sieci szkół. Zarząd Powiatu realizując założenia w/w programu wypowiedział porozumienie i od 1 lutego 2004 roku organem prowadzącym dla LO w Barlinku na ul. Leśnej stała się Rada Powiatu.

Wobec istnienia 3 zespołów szkół w Barlinku oraz biorąc pod uwagę zmniejszającą się liczbę uczniów i nie wystarczającą kwotę subwencji na funkcjonowanie 3 zespołów, powzięto zamiar utrzymania tylko 2 zespołów szkół, które w późniejszym okresie stworzą tylko jeden zespół.

Stan szkolnictwa ponadpodstawowego i ponadgimnazjalnego na terenie miasta Barlinka przedstawia się następująco:

Liczba oddziałów i uczniów w latach 1998-2004

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Lp

szkoła

1998/1999

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003

2003/2004

Oddz.

Ucz.

Oddz.

Ucz.

Oddz.

Ucz.

Oddz.

Ucz.

Oddz.

Ucz.

Oddz.

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 28-04-2004 10:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 28-04-2004 10:49