Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVIII/126/04


UCHWAŁA NR XVIII/126/04

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

Z DNIA 21 KWIETNIA 2004 ROKU

w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego

oraz Policealnego Studium Zawodowego w Myśliborzu ul. Strzelecka nr 51

Na podstawie art. 58 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust 5a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496 z 1997r., Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998r., Nr 117, poz. 759, Nr 162 poz. 1126 z 2000r., Nr 12 poz. 136, Nr 19 poz. 239, Nr 48 poz. 550, Nr 104 poz. 1104, Nr 120 poz. 1268, Nr 122 poz. 1320, z 2001r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615 z 2002r. Nr 41, poz. 362, Nr 113 poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683; z 2003r. Nr 6 poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966) w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2004 roku zakłada się Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające - 2 letnie na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

§ 2. Z dniem 1 września 2004 roku zakłada się Policealne Studium Zawodowe - 2 letnie na podbudowie szkoły średniej.

§ 3. Utworzone szkoły włącza się w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu ul. Strzelecka nr 51.

§ 4. Zasady funkcjonowania utworzonych szkół określa statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu ul. Strzelecka nr 51.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 roku.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

U Z A S A D N I E N I E

W związku z dużą liczbą absolwentów Zasadniczych Szkół Zawodowych istnieje konieczność umożliwienia im uzupełnienia wykształcenia i zdania egzaminu maturalnego. Dla tej grupy młodzieży zgodnie z ustawą o reformie systemu oświaty od dnia 1 września 2004 roku mogą być tworzone licea uzupełniające dla absolwentów ZSZ. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu opuściła największa liczba absolwentów ZSZ, w związku z tym dyrekcja szkoły w oparciu o uchwałę Rady Pedagogicznej wystąpiła z wnioskiem o utworzenie tego typu szkoły o cyklu kształcenia 2-letnim po ZSZ.

Równocześnie dla byłych absolwentów Liceum Technicznego i Liceum Zawodowego zaproponowano utworzenie Policealnego Studium Zawodowego o kierunku: technik organizacji usług gastronomicznych (cykl kształcenia 2-letni), które to szkoły umożliwią uzyskanie dyplomu technika organizacji usług gastronomicznych. Szkoła posiada odpowiednią bazę gastronomiczną.

Wniosek uzyskał pozytywną opinię Powiatowego Urzędu Pracy i Kuratora Oświaty.

Od 1 września 2004 roku przestają funkcjonować w tym Zespole następujące typy szkół na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej:

  • Liceum Zawodowe - 4 letnie,

  • Liceum Techniczne - 4 letnie,

  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3 letnia,

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 28-04-2004 10:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 28-04-2004 10:48