Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVIII/124/04


UCHWAŁA Nr XVIII/124/2004

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 21 kwietnia 2004 roku

W sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2004 roku.

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm./ w związku z art. 35a, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych / Dz. U. Nr 123, poz.776 z późn. zm./.

§ 1. Dokonuje się przeznaczenia w ogólnej kwocie 856.851,00 zł. na następujące zadania:

1. Rehabilitacja zawodowa: 100.902,00 zł

a) dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenie osób niepełnosprawnych i składki na ubezpieczenia społeczne 70.902,00 zł

b) dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, osobom niepełnosprawnym stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności, oraz rozpoznanie tych potrzeb przez służby medycyny pracy, 15.000,00 zł

c) udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej, 15.000,00 zł

2. Rehabilitacja społeczna: 755.949,00 zł

a) dofinansowania kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej 402.420,00 zł

b) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, 50.000,00 zł

c) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, 150.000,00 zł

d) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych , 150.029,00 zł

e) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 3.500,00 zł

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

Uzasadnienie:

Podział środków został dokonany po konsultacji z Powiatowym Urzędem Pracy, w oparciu o analizę wykorzystania środków w latach poprzednich, aktualny stan prawny oraz aktualne zapotrzebowanie osób niepełnosprawnych.

Dotychczas największe zapotrzebowanie istnieje na turnusy rehabilitacyjne /złożono 154 wnioski/oraz zaopatrzenie w środki ortopedyczne i urządzenia rehabilitacyjne /17 wniosków na kwotę 15.800,oo i stale wpływają nowe wnioski/. Na likwidację barier architektonicznych złożono 11 wniosków na kwotę 96.900,oo. Na dofinansowanie imprez dla osób niepełnosprawnych wpłynął jeden wniosek. /Liczba wniosków na dzień 15.03.2004 r./

Powiatowy Urząd Pracy posiada dwa wnioski na udzielenie pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne. Udzielenie takich pożyczek nastąpi po dokładnej ich weryfikacji.

Sporządziła: Beata Kołodziejek - PCPR

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 28-04-2004 10:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 28-04-2004 10:47