Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVIII/123/04


Uchwała Nr XVIII/123/2004

Rady Powiatu Myśliborskiego

z dnia 21 kwietnia 2004 roku

W sprawie: absolutorium dla Zarządu Powiatu Myśliborskiego za 2003 rok

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162 poz. 1568) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 48, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004r. Nr 19 poz. 177) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala, co nastepuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu i zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej oraz pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu Myśliborskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2003 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

UZASADNIENIE

W trybie art. 126 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego po roku sprawozdawczym i podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium organowi wykonawczemu.

Podstawą podjęcia niniejszej uchwały jest:

1) rozpatrzenie przez Radę sprawozdania z wykonania budżetu oraz dokonanie oceny jego wykonania przez radnych lub komisję w toku dyskusji;

2) zapoznanie się z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu,

3) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,

4) zapoznanie się z opinią RIO o ww. wniosku Komisji Rwizyjnej

5) umozliwienie Zarządowi wypowiedzenia się co do zgłoszonych w toku dyskusji uwag oraz do opinii RIO.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecie uchwałą Nr LXXII/ 150/ 2004 z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu Zarządu Powiatu w Myśliborzu z wykonania budżetu za 2003 rok pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Zarzadu Powiatu z wykonania budżetu za 2003 rok.

Komisja Rewizyjna zwróciła się do Rady z wnioskiem w sprawie pozytywnego zaopiniowania wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium Zarządowi z tytułu wykonania budżetu za 2003 rok.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie uchwałą Nr LXXVII/ 165/ 2004 z dnia 31 marca 2004 rok w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Powiatu Myśliborskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2003 rok pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej.

Podjęcie przedmiotowej uchwały, po realizacji zapisów ujętych w pkt 1 oraz 5 niniejszego uzasadnienia, w świetle wyżej opisanych opinii RIO oraz wniosku Komisji Rewizyjnej jest zasadne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 28-04-2004 10:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 28-04-2004 10:09