herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XV/116/04


Uchwała Nr XV/116/2004

Rady Powiatu Myśliborskiego

z dnia 28 stycznia 2004 roku

w sprawie uchwalenia planów pracy Stałych Komisji.

Na podstawie art. 17 ust. 2 z dnia 5 czerwca 1998 roku

o samorządzie powiatowym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1592

z późn. zm. ). oraz § 55 ust. 2 Statutu Powiatu Myśliborskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XII/90/03 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 29 października 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2003 roku

Nr 111, poz. 1868 z późn. zm.) - Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się plany pracy na 2004 rok:

1) Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - stanowiący załącznik nr 1;

2) Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa - stanowiący załącznik nr 2;

3) Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - stanowiący załącznik nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 26-02-2004 08:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-02-2004
Ostatnia aktualizacja: - 26-02-2004 08:48