herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XV/114/04


UCHWAŁA NR XV/114/04

RADY POWIATU MYŚLBORSKIEGO

Z DNIA 28 STYCZNIA 2004 ROKU

w sprawie zamiaru likwidacji Bursy Szkolnej w Myśliborzu ul. Północna nr 15

Na podstawie art. 59 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496 z 1997r., Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998r., Nr 117, poz. 759, Nr 162 poz. 1126 z 2000r., Nr 12 poz. 136, Nr 19 poz. 239, Nr 48 poz. 550, Nr 104 poz. 1104, Nr 120 poz. 1268, Nr 122 poz. 1320, z 2001r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615 z 2002r. Nr 41, poz. 362, Nr 113 poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683; z 2003r. Nr 6 poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala co następuje:

§ 1. Zamierza się zlikwidować z dniem 31 sierpnia 2004 roku Bursę Szkolną w Myśliborzu ul. Północna nr 15.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

U Z A S A D N I E N I E

Bursa Szkolna liczy 12 wychowanków. Opiekę nad grupą wychowawczą sprawuje 3 wychowawców tj. 2,5 etatu, którzy realizują 83 godz. tygodniowo zajęć.

Zatrudnionych jest aktualnie 1,2 etatu pracowników administracyjnych i 2 etaty pracowników obsługi. Biorąc pod uwagę liczbę wychowanków w Bursie oraz koszty funkcjonowania Bursy, dalsze utrzymanie placówki uznaje się za niecelowe.

Zarząd ma zamiar powierzyć administrację nad obiektem Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Myśliborzu ul. Za Bramką 8 do czasu innego zagospodarowania budynku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 26-02-2004 08:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-02-2004
Ostatnia aktualizacja: - 26-02-2004 08:47