herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XV/113/04


UCHWAŁA NR XV/113/04

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

Z DNIA 28 STYCZNIA 2004 ROKU

w sprawie powierzenia obsługi finansowej i administracyjnej Liceum Ogólnokształcącego w Barlinku ul. Leśna nr 10

Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592; z 2002, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568) oraz art. 5 ust. 5b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496 z 1997r., Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998r., Nr 117, poz. 759, Nr 162 poz. 1126 z 2000r., Nr 12 poz. 136, Nr 19 poz. 239, Nr 48 poz. 550, Nr 104 poz. 1104, Nr 120 poz. 1268, Nr 122 poz. 1320, z 2001r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615 z 2002r. Nr 41, poz. 362, Nr 113 poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683; z 2003r. Nr 6 poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala co następuje:

§ 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Myśliborskiego do zawarcia porozumienia z Burmistrzem Miasta i Gminy w Barlinku w celu powierzenia prowadzenia obsługi finansowej i administracyjnej Liceum Ogólnokształcącego w Barlinku ul. Leśna nr 10.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

U Z A S A D N I E N I E

W związku z upływem okresu wypowiedzenia Porozumienia zawartego z Zarządem Miasta i Gminy Barlinek na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego w Barlinku na ulicy Leśnej, którego termin upływa z dniem 31 stycznia 2004 roku zachodzi konieczność zapewnienia obsługi finansowej i administracyjnej przejętej szkoły. Aby nie tworzyć nowych służb finansowych i administracyjnych zachodzi konieczność powierzenia tego zadania Zespołowi Administracyjnemu Szkół w Barlinku, który podlega Gminie Barlinek i który ma subwencję oświatową na Liceum Ogólnokształcące.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 26-02-2004 08:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-02-2004
Ostatnia aktualizacja: - 26-02-2004 08:47