herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XII/ 87/ 03


Uchwała Nr XII/87/03

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 29 października 2003 rok

w sprawie przyjęcia do realizacji powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2003 -2007.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku nr 142, poz. 1592 z późn. Zm.) w związku z art. 35a pkt. 1, ppkt. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U Nr 123, poz. 776 z pózn. zm.) Rada Powiatu uchwala , co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2003 - 2007.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi PCPR w Myśliborzu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 24-11-2003 15:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-11-2003
Ostatnia aktualizacja: - 24-11-2003 15:15