herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Wyrejestrowanie pojazdu


Wyrejestrowanie pojazdu

1. Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U z 2005r. Nr 108, poz. 908);

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. z 2002r. Nr 133, poz. 1123 z późn. zm.).

2. Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek (wypełnia właściciel, właściciele) - formularz wniosku do pobrania

 2. Załączniki:

 • zwrot tablic rejestracyjnych,

 • zwrot dowodu rejestracyjnego,

 • karta pojazdu (jeśli była wydana),

 • inne dokumenty w zależności od okoliczności wymienionych w punkcie Uwagi.

 1. Do wglądu:

 • dokument tożsamości właściciela (jest nim dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych - wypis z rejestru sądowego lub handlowego + regon)

 1. Termin załatwienia sprawy - do 30 dni

4. Opłaty

 1. Opłata skarbowa: wniesiona w postaci znaków opłaty skarbowej w wysokości 5,00 zł. za wniosek oraz 0,50 zł za każdy załącznik.

UWAGI:

 1. Pojazd podlega wyrejestrowaniu wyłącznie na wniosek właściciela w przypadku:

przekazania, w celu utylizacji do przedsiębiorstwa utylizacji pojazdów lub do składnicy złomu wyznaczonej przez wojewodę (do dnia 30.06.2005r.) lub przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o demontażu pojazdu, o którym mowa w ust. 2 bądź w art. 24 ust. 1 pkt 2 lub art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

 1. pojazdu,

 2. zespołów posiadających numery identyfikacyjne nadwozia (podwozia, ramy) silnika,

po przedłożeniu :

 • zaświadczenia o kasacji.

 • zgłoszenia kradzieży, na podstawie oświadczenia pod odpowiedzialnością karną oraz zaświadczenia z Policji o zgłoszeniu kradzieży,

 • dokumentu potwierdzającego zbycie pojazdu za granicę, składając stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną lub dokument potwierdzający zarejestrowanie pojazdu za granicą,

 • zniszczenia lub kasacji pojazdu za granicą na podstawie dokumentów potwierdzających to zdarzenie,

 • dokumentów potwierdzających fakt trwałej i zupełnej utraty pojazdu - po uiszczeniu opłaty na rzecz gmin w wysokości: za motorower 573,35 zł, za motocykl i przyczepę 603,60 zł, za ciągnik rolniczy lub samochód o masie własnej do 3,5 t - 724,60 zł, za samochód o masie własnej pow. 3,5 t - 845,6 zł.

 • W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub tablic (tablicy) rejestracyjnych, właściciel pojazdu składa stosowne oświadczenie (pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań).

Pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji za wyjątkiem pojazdu odzyskanego po kradzieży, zabytkowego, unikatowego oraz ciągnika rolniczego i przyczepy rolniczej.

 1. Sprawy załatwia:

 • w Myśliborzu (tel. 747-23-90, 31-90):

 • Podinspektor Wanda Dominiak,

 • Podinspektor Mirosława Niewiadomska,

 • Podinspektor Marzena Michalewicz.

 • w Dębnie (tel. 760-30-01):

 • Podinspektor Małgorzata Popławska,

 • Podinspektor Ewa Krzyszowska,

 • Podinspektor Sebastian Sztenhauzer.

 • w Barlinku (tel. 746-64-52):

 • Inspektor Małgorzata Ludwikowska,

Uwaga: w przypadku rejestracji pojazdów Filia w Barlinku funkcjonuje jako punkt informacyjno-podawczy. Na miejscu można zgłosić zmiany dokonane w pojeździe, np. montaż instalacji gazowej, haku, zmianę rodzaju pojazdu etc. i otrzymać odpowiednią adnotację w dowodzie rejestracyjnym. Rejestracja pojazdów oraz wydawanie pozwoleń czasowych, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów i tablic rejestracyjnych wykonywane są wyłącznie w Myśliborzu

 1. Godziny przyjmowania:

 • w poniedziałek od 800 do 1530 (w Dębnie do 1500)

 • od wtorku do piątku od 730 do 1530 (w Dębnie do 1500)

 1. Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 07-11-2005 12:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-11-2005
Ostatnia aktualizacja: - 07-11-2005 12:16