herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XII/ 89/ 03


UCHWAŁA Nr XII/89/03

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 29 października 2003r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Myśliborzu w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Tracą moc:

  1. uchwała Nr XVIII/144/2000 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 marca 2000r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

  2. uchwała Nr XXII/171/2000 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 sierpnia 2000r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

  3. uchwała Nr XXV/193/2000 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 listopada 2000r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

  4. uchwała Nr XXVII/216/2001 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 31 stycznia 2001r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

  5. uchwała Nr XXXII/248/2001 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 czerwca 2001r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

  6. uchwała Nr XLV/330/2002 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 25 września 2002r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004r.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

UZASADNIENIE

W oparciu o art.35 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego określa regulamin organizacyjny uchwalany przez Radę Powiatu na wniosek Zarządu.

Obowiązujący od marca 2000r. regulamin w okresie poprzedniej kadencji Rady ulegał pięciokrotnie zmianom. Z uwagi na konieczność usprawnienia pracy na powyższym dokumencie oraz ze względu na potrzebę dokonania kolejnych nowelizacji treści przedmiotowego aktu Zarząd zlecił prace nad przygotowaniem nowego dokumentu.

W świetle wyżej wskazanych okoliczności zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 24-11-2003 10:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-11-2003
Ostatnia aktualizacja: - 24-11-2003 10:47