herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek


Rejestracja czasowa pojazdu

1. Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (DZ.U z 2005r. Nr 108, poz. 908),

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. z 2002r. Nr 133, poz. 1123 z późn. zm.).

2. Wymagane dokumenty

 1. Wniosek (wypełnia właściciel, właściciele) - formularz wniosku do pobrania;

 2. Załączniki:

 1. W przypadku wywozu pojazdu za granicę:

 • dowód własności pojazdu (faktura, rachunek, umowa zakupu),

 • dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne,

 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu (jeżeli jest wymagane),

 • karta pojazdu (jeżeli była wydana).

 1. w przypadku odbioru pojazdu:

 • dowód własności pojazdu.

 1. w przypadku konieczności wykonania badania technicznego:

 • jeżeli przed pierwszą rejestracją w rejonie lub na nowego nabywcę należy dołączyć dokumenty według procedury rejestracji pojazdu zakupionego w kraju lub za granicą,

 • pojazdu już zarejestrowanego - do depozytu tablice rejestracyjne i dowód rejestracyjny.

 1. Do wglądu:

 • dokument tożsamości właściciela (jest nim dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych - wypis z rejestru sądowego lub handlowego + regon).

 • polisa OC.

Uwaga: w urzędzie należy przedłożyć oryginały wymaganych dokumentów.

 1. Termin załatwienia sprawy - do 30 dni.

 2. Opłaty:

 1. Opłata skarbowa: wniesiona w postaci znaków opłaty skarbowej w wysokości 5,00 zł. za wniosek oraz 0,50 zł. za każdy załącznik;

 2. Inne opłaty:

 • wydanie tablic samochodowych - 80, 00 zł (w przypadku wywozu pojazdu za granicę) lub 30,00 zł (w pozostałych przypadkach),

 • wydanie tablic motocyklowych - 40,00 zł (w przypadku wywozu pojazdu za granicę) lub 12,00 zł (w pozostałych przypadkach),

 • wydanie tablic motorowerowych - 30, 00 zł (w przypadku wywozu pojazdu za granicę) lub 12,00 zł (w pozostałych przypadkach),

 • wydanie tablic na przyczepę - 40, 00 zł (w przypadku wywozu pojazdu za granicę) lub 15,00 zł (w pozostałych przypadkach),

 • wydanie pozwolenia czasowego (w celu wykonania badania technicznego) - 16,50 zł;

 • wydanie pozwolenia czasowego (z ważnym badaniem technicznym) - 12,00 zł,

 • wydanie kompletu nalepek legalizacyjnych - 11,00 zł.

 1. Opłata ewidencyjna:

 • wydanie pozwolenia czasowego - 1,00 zł;

 • wydanie zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych - 1,00 zł;

 1. Sprawy załatwia:

 • w Myśliborzu (tel. 747-23-90, 31-90):

 • Podinspektor Wanda Dominiak,

 • Podinspektor Mirosława Niewiadomska,

 • Podinspektor Marzena Michalewicz.

 • w Dębnie (tel. 760-30-01):

 • Podinspektor Małgorzata Popławska,

 • Podinspektor Ewa Krzyszowska.

 • Podinspektor Sebastian Sztenhauzer.

 • w Barlinku (tel. 746-64-52):

 • Inspektor Małgorzata Ludwikowska,

Uwaga: w przypadku rejestracji pojazdów Filia w Barlinku funkcjonuje jako punkt informacyjno-podawczy. Na miejscu można zgłosić zmiany dokonane w pojeździe, np. montaż instalacji gazowej, haku, zmianę rodzaju pojazdu etc. i otrzymać odpowiednią adnotację w dowodzie rejestracyjnym. Rejestracja pojazdów oraz wydawanie pozwoleń czasowych, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów i tablic rejestracyjnych wykonywane są wyłącznie w Myśliborzu

 1. Godziny przyjmowania:

 • w poniedziałek od 800 do 1530 (w Dębnie do 1500)

 • od wtorku do piątku od 730 do 1530 (w Dębnie do 1500)

 1. Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji,

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 07-11-2005 11:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-11-2005
Ostatnia aktualizacja: - 07-11-2005 11:15