herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XII/ 86/ 03


UCHWAŁA Nr XII/86/03

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 29 października 2003r.

w sprawie odwołania doraźnej Komisji do spraw aktualizacji Statutu Powiatu

Na podstawie art.17 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Odwołuje się komisję doraźną powołaną uchwałą Rady Powiatu Myśliborskiego Nr III/12/02 z dnia 18 grudnia 2002r. w sprawie powołania doraźnej Komisji do spraw aktualizacji statutu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

UZASADNIENIE

W dniu 18 grudnia 2002r. uchwałą Nr III/12/02 Rada Powiatu Myśliborskiego powołała doraźną komisje do spraw aktualizacji statutu.

Powyższa komisja odbyła w okresie od stycznia do maja 2003r. 3 posiedzenia na których przystąpiono do omawiania zapisów nowego statutu powiatu myśliborskiego.

W związku z rezygnacją z funkcji Przewodniczącego tejże komisji oraz z uwagi na brak zaawansowania w pracach nad nowym projektem statutu, pojawiła się potrzeba opracowania ostatecznego kształtu przedmiotowego aktu przez właściwy wydział Starostwa Powiatowego, celem skierowania go do dalszych prac legislacyjnych.

W świetle wyżej wskazanych okoliczności zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 21-11-2003 15:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-11-2003
Ostatnia aktualizacja: - 21-11-2003 15:29