herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XII/ 91/ 03


UCHWAŁA NR XII/91/03

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 29 października 2003 roku

w sprawie przyznania dodatku specjalnego Staroście Myśliborskiemu

Na podstawie art.12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 33 poz. 264) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyznaje się Staroście Myśliborskiemu dodatek specjalny w wysokości 35% kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Myśliborskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2003 roku.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 21-11-2003 15:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-11-2003
Ostatnia aktualizacja: - 21-11-2003 15:27