herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XII/ 93/ 03


UCHWAŁA Nr XII/93/03

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 29 października 2003 roku

w sprawie zbycia nieruchomości Powiatu Myśliborskiego

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) w związku z art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z póżn. zm. ) -Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości stanowiące własność Powiatu Myśliborskiego w formie nieograniczonego przetargu ustnego :

  1. działkę nie zabudowaną nr 337/1 o powierzchni 3,53 ha położoną w obrębie Smolnica Gmina Dębno;

  2. działkę nie zabudowaną nr 338/2 o powierzchni 2,90 ha położoną w obrębie Smolnica Gmina Dębno;

  3. działkę nie zabudowaną nr 371/2 o powierzchni 10,00 ha położoną w obrębie Smolnica Gmina Dębno.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

UZASADNIENIE

Dyrekcja Zespołu Szkół im. Ignacego Solarza w Smolnicy zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie dalszego użytkowania gruntów rolnych będących we władaniu szkoły. W związku ze zmianą profilu kształcenia i likwidacją specjalności rolnej działki rolne stały się zbędne jako baza dydaktyczna w kształceniu młodzieży, dlatego zbycie ich w formie przetargu jest celowe.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu na swym posiedzeniu w dniu 23 września 2003 r. zaopiniował pozytywnie sprzedaż w/w nieruchomości w formie nieograniczonego przetargu ustnego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 21-11-2003 15:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-11-2003
Ostatnia aktualizacja: - 21-11-2003 15:26