herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XI/ 85/ 03


UCHWAŁA Nr XI/85/03

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 24 września 2003 roku

w sprawie zbycia nieruchomości Powiatu Myśliborskiego

Na podstawie § 3 załącznika do Uchwały Nr XXIII/175/2000 z dnia 27 września 2000 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych oraz budynków stanowiących własność Powiatu Myślibórz - Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie lokali znajdujących się w budynku mieszkalnym wraz z współudziałem do gruntu stanowiącym własność Powiatu Myśliborskiego położonego w Renicach gmina Myślibórz, który należy wydzielić z nieruchomości działki nr 431/9 o powierzchni 5,6700 ha dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu prowadzi księgę wieczystą Kw nr 33721.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 5 marca 2003 roku Zarząd Powiatu rozpatrzył podanie Pana Kazimierza Piekarczyka zam. w Renicach w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym położonego na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach.

W budynku znajduje się pięć lokali mieszkalnych z tego jeden zajmuje Pan Kazimierz Piekarczyk.

W związku z tym, że budynek jest zbędny do dalszej działalności Ośrodka, Zarząd Powiatu postanowił zaopiniować pozytywnie sprzedaż lokalu w tym budynku na rzecz najemcy w formie bezprzetargowej, natomiast pozostałe wolne lokale w trybie ustnego przetargu nieograniczonego. Postanowieniem z dnia 30 czerwca 2003 roku znak: DZ-4413/15/O/2003 Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie zaopiniował pozytywnie proponowany podział nieruchomości. W wyniku podziału powstanie działka nr 431/10 o pow. około 0,10 ha.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 07-11-2003 17:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-11-2003
Ostatnia aktualizacja: - 07-11-2003 17:14