herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XI/ 81/ 03


UCHWAŁA NR XI / 81 / 03

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia 24 września 2003 roku

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie

Na podstawie art. 12 pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U.2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póżn. zm. ) w związku z art. 39 ust. 2, 3. ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie zgodnie z aneksem Nr 5 stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem z podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 07-11-2003 17:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-11-2003
Ostatnia aktualizacja: - 07-11-2003 17:13