herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XI/ 79/ 03


UCHWAŁA NR XI / 79 / 03

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 24 września 2003

w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku.

Na podstawie art.12 pkt11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) w związku z art. 45 ust.1 pkt 1 lit. b , pkt 2 lit. a i b i ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje :

§1. Powołuje się Radę Społeczną przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku w ilości 7 osób.

§2. W skład Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku wchodzą:

Edward Sznabowicz - przewodniczący

  1. Kazimierz Kłoda - członek

  2. Bolesław Bortnowski - członek

  3. Marek Rybak - członek

  4. Anna Snacka - członek

  5. Tadeusz Szyld - członek

  6. Roland Węgrzynowski - członek

§ 3. Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej wyznacza się na dzień 07.10.2003r. o godz. 10:00 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Tracą moc:

  1. Uchwała Nr X/70/99 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 czerwca 1999r. w sprawie powołania Rad Społecznych przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Barlinku i w Dębnie.

  2. Uchwała Nr XVII/134/2000 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 23 lutego 2000r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/70/99 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 czerwca 1999r. w sprawie powołania Rad Społecznych przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Barlinku i w Dębnie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 07-11-2003 17:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-11-2003
Ostatnia aktualizacja: - 07-11-2003 17:12