herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XI/ 78/ 03


UCHWAŁA NR XI / 78 / 03

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 24 września 2003

w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy w Barlinku.

Na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) w związku z art. 44a ust.1,pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz.U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.) oraz §2 ust.1 i §9 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 19 sierpnia 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej ,składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzenia konkursu ( Dz. U. Nr 115 poz. 749 z póź.n. zm. ) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala , co następuje :

§ 1. Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

 • Szpital Powiatowy w Barlinku w składzie :

 1. Kazimierz Kłoda - przedstawiciel Rady Powiatu - przewodniczący.

 2. Wiesława Konofalska - przedstawiciel Rady Powiatu

 3. Krystyna Wyszyńska - przedstawiciel Rady Powiatu.

 4. Mariusz Gierba - przedstawiciel Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.

 5. Ewa Świętochowska - przedstawiciel Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych .

 6. Anna Snacka - przedstawiciel Rady Społecznej SPZOZ- Szpital Powiatowy w Barlinku.

 7. Janusz Ubych - przedstawiciel Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy - Oddział Terenowy w Barlinku.

 8. Grażyna Przyborowska - przedstawiciel Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych - Zakładowej Organizacji Związkowej w Barlinku.

 9. Anna Wojciechowska - przedstawiciel Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Ochrony Zdrowia w Barlinku.

 10. Piotr Berliński - przedstawiciel Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”

§ 2. Komisja konkursowa zawarta w § 1 ulega rozwiązaniu z dniem nawiązania stosunku pracy z kandydatem wybranym w drodze konkursu albo osobą wskazaną przez Radę Powiatu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu .

§ 4. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 07-11-2003 17:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-11-2003
Ostatnia aktualizacja: - 07-11-2003 17:12