herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XI/ 76/ 03


UCHWAŁA Nr XI/76/03

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 24 września 2003 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego”.

Na podstawie artykułu 12 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr VII/42/03 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 23 kwietnia 2003 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego” w roku 2003 skreśla się zadanie inwestycyjne zapisane pod pozycją 1:

Rok

Lp.

Nazwa zadania

Adres

Środki

ogółem

W tym

Uwagi

własne

zewnętrzne

2003

1

Modernizacja budynku starostwa I piętro

ul. Spokojna 13 w Myślibórz

100.000

100.000

-

OR - 5

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

U Z A S A D N I E N I E

Potrzeba zmiany uchwały podyktowana jest tym, że planowany zakres robót nie kwalifikuje się do zadania inwestycyjnego a będzie to remont związany ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń I piętra budynku po byłym internacie na pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatowego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 07-11-2003 17:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-11-2003
Ostatnia aktualizacja: - 07-11-2003 17:11