Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XI/ 74/ 03


Uchwała Nr XI/ 74/ 03

Rady Powiatu Myśliborskiego

z dnia 24 września 2003 roku

w sprawie zmiany w planie wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, ) i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, Nr 115 poz.1229, z 2002r. Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 233 poz. 1957, z 2003r. Nr 46 poz. 392, Nr 80 poz. 717 i 721), Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala:

§ 1. Zmniejsza się wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w § 2440 - Dotacje przekazywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 8.850

§ 2. Zwiększa się wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w § 2450 - Dotacje przekazywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 1.350

w § 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na kwotę 2.500

w § 6270 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 5.000

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

UZASADNIENIE:

Na podstawie protokołu z dn. 10.06.2003r. z zebrania Komisji ds. rozpatrywania wniosków dotyczących dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozytywnie rozpatrzone zostały 2 wnioski dla jednostek sektora finansów niepublicznych. W związku z powyższym w szczegółowym planie finansowym przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003, w pozycji III - Wydatki należy dodać § 2450 - Dotacje przekazywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 1.350 zł dla Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Szczecinie na warsztaty ekologiczne w Zawoji dla Oddziału Gminnego LOP w Myśliborzu oraz § 6270 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 5.000 zł dla Polskiego Związku Wędkarskiego Zarząd Okręgu w Gorzowie Wlkp. na zakup samochodu terenowego dla Powiatowej Społecznej Straży Rybackiej w Myśliborzu.

Ponadto w związku z wnioskiem Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa Rady Powiatu Myśliborskiego z 16.06.2003r. o przeznaczenie środków finansowych na nagrody dla uczestników konkursu „Najestetyczniejsza i Przyjazna Środowisku Zagroda Wiejska”, w szczegółowym planie finansowym przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003, w pozycji III - Wydatki należy dodać § 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2.500 zł.

W związku z ww. zmianami zmniejszy się § 2440 - Dotacje przekazywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych o 8.850 zł, tj. do kwoty 106.150 zł.

Przygotował: S. Chorabik

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 07-11-2003 17:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-11-2003
Ostatnia aktualizacja: - 07-11-2003 17:05