herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XI/ 73/ 03


UCHWAŁA Nr XI/73/03

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 24 września 2003 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w planie wydatków budżetowych roku 2004 na zadanie: „Modernizacja dróg powiatowych Nr 2124Z i 2116Z w miejscowości Trzcinna”

Na podstawie art. 12, pkt 8, lit, „e” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/67/03/ Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 27 sierpnia 2003 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w planie wydatków budżetowych roku 2004 na zadanie: „Modernizacja dróg powiatowych Nr 2124Z i 2116Z w miejscowości Trzcinna” § 1 otrzymuje brzmienie:

„Wyraża zgodę na zabezpieczenie środków finansowych w budżecie planie wydatków budżetowych roku 2004 na zadanie „Modernizacja drogi powiatowej nr 2124Z w miejscowości Trzcinna” w kwocie 376.874 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

Uzasadnienie

Konieczność wprowadzenia do uchwały zmiany tytułu zadania wynika z warunku stawianego przez biuro SAPARD.

Do realizacji w roku 2004 przeznaczono z zadania pt.: „Modernizacja dróg powiatowych nr 2124Z i 2116Z w miejscowości Trzcinna” odcinek drogi nr 2124Z. Konieczność etapowania inwestycji wynika z braku środków własnych potrzebnych do realizacji całości zadania.

Zmiana wielkości kwot w zadaniu poprzez zmniejszenie udziału środków własnych o sumę 23.092 zł wynika z możliwości zakwalifikowania VAT-u do kosztów refundowanych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 07-11-2003 17:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-11-2003
Ostatnia aktualizacja: - 07-11-2003 17:04