herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XI/ 71/ 03


UCHWAŁA Nr XI/71/03

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 24 września 2003 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego”.

Na podstawie artykułu 12 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 6 i 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr VII/42/03 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego” w roku 2004 pozycja 4 otrzymuje brzmienie:

Rok

Lp.

Nazwa zadania

Adres

Środki ogółem

W tym

Uwagi

własne

zewnętrzne

2004

4

Modernizacja drogi powiatowej nr 2124Z

Trzcinna

gm. Nowogródek Pom.

729.846

376.874

352.972

(SAPARD)

PZD-3

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

Uzasadnienie

Konieczność wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego” poprzez zmianę tytułu zadania wynika z warunku stawianego przez biuro SAPARD.

Do realizacji w roku 2004 przeznaczono z zadania pt.: „Modernizacja dróg powiatowych nr 2124Z i 2116Z w miejscowości Trzcinna” odcinek drogi nr 2124Z. Konieczność etapowania inwestycji wynika z braku środków własnych potrzebnych do realizacji całości zadania.

Zmiana wielkości kwot w zadaniu poprzez zmniejszenie udziału środków własnych o sumę 23.092 zł i zwiększeniu udziału środków SAPARDU o sumę 23.092 zł wynika z możliwości zakwalifikowania VAT-u do kosztów refundowanych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 07-11-2003 17:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-11-2003
Ostatnia aktualizacja: - 07-11-2003 17:03