herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XI/ 70/ 03


UCHWAŁA NR XI/70/2003

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 24 września 2003 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok.

Na podstawie art.12, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok o kwotę 5.505 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 5.505 zł.

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 5.505 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok o kwotę 5.505 zł.

Dział 853 - Opieka społeczna - 5.505 zł.

rozdział 85301 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze - 5.505 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

Uzasadnienie:

Powyższych zmian budżetu na 2003 rok dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Domu Dziecka w Dębnie w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów w kwocie 5.505 zł. jednocześnie prosi o przekazanie w/w środków na realizację IV Międzynarodowego Pleneru Malarskiego „SZTUKA NIE ZNA GRANIC”, który odbywa się w naszej placówce od 6-28 września br.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 07-11-2003 17:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-11-2003
Ostatnia aktualizacja: - 07-11-2003 17:02