herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XI/ 68/ 03


UCHWAŁA NR XI/68/2003

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 24 września 2003 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok.

Na podstawie art.12, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok o kwotę 27.568 zł.

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 18.000 zł.

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 18.000 zł.

w dziale 853 - OPIEKA SPOŁECZNA o kwotę 9.568 zł.

w rozdziale 85301 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 9.568 zł.

§2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok o kwotę 115.568 zł.

w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę 60.000 zł.

w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 60.000 zł.

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 46.000 zł.

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 46.000 zł.

w dziale 853 - OPIEKA SPOŁECZNA o kwotę 9.568 zł.

w rozdziale 85301 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 9.568 zł.

§3. Deficyt budżetu powiatu wynosi 88.000 zł., a finansowany jest nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

Uzasadnienie:

Powyższych zmian budżetu na 2003 rok dokonuje się na podstawie wniosków:

  1. Sekretarza Powiatu o zabezpieczenie w planie środków finansowych na opracowanie strategii rozwoju powiatu (kwota 30.000 zł.) oraz na wykonanie audytów energetycznych na obiekty (kwota 30.000 zł.):

  • budynek internatu ZSP Nr 1, ul. Szosowa 2 w Barlinku,

  • budynek Bursy Szkolnej przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu,

  • budynek ZSP Nr 2 przy ul. Za Bramką 8 w Myśliborzu,

  • budynek Domu Dziecka przy ul. Mickiewicza 30b w Dębnie.

  1. Dyrektora Domu Dziecka w Dębnie o odwrotne przekazanie dochodów w wysokości 9.568 zł. otrzymanych ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w Szczecinie na realizację programu polsko niemieckiego zrealizowanego w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży „Jugendwerk”.

  2. Dyrektora Zespołu Szkół w Smolnicy o odwrotne przekazanie dochodów uzyskanych ze sprzedaży sprzętu z przeznaczeniem na remont głównego wejścia (drzwi), schodów i sanitariatów dla dziewcząt (18.000 zł.).

  3. Kierownika Wydziału OKiS o zabezpieczenie środków dla ZSP Nr 2, ul. Za Bramką w Myśliborzu na wydatki bieżące (28.000 zł.).

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 07-11-2003 17:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-11-2003
Ostatnia aktualizacja: - 07-11-2003 17:01