herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr IX/ 60/ 03


UCHWAŁA Nr IX/60/03

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 25 czerwca 2003 roku

w sprawie przekazania nieruchomości zabudowanej

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm. ) oraz art. 12 pkt 8 lit. „a” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póżn. zm. ) - Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§1.Wyraża się zgodę na przekazanie nieodpłatnie Gminie Myślibórz w formie darowizny nieruchomość oznaczoną jako działka nr 232/5 o powierzchni 4015 m2 położoną w obrębie 2 m. Myślibórz zabudowaną budynkiem położonym przy ul. Armii Polskiej nr 13 i budynkiem położonym przy ul. Klasztornej nr 4.

§ 2. Nieruchomość opisana w § 1 może być wykorzystana przez Gminę Myślibórz wyłącznie na realizację celów i potrzeb jednostek organizacyjnych systemu oświaty.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

Uzasadnienie

Budynki po zlikwidowanym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

w Myśliborzu, które znajdują się przy ul. Klasztornej nr 4 i Armii Polskiej Nr 13 zostają przekazane na potrzeby Gimnazjum w Myśliborzu, którego budynek znajduje się na tym samym placu. Duża liczba uczniów Gimnazjum i zmianowość pracy tej szkoły spowodowały, że Rada Miejska wystąpiła z wnioskiem o przekazanie powyższych budynków z zapewnieniem wykorzystania ich ma cele oświatowe. Budynek przy ul. Klasztornej w 2001 roku udostępniono dla Gimnazjum i został on wyremontowany na koszt gminy Myślibórz. W budynku przy ul. Armii Polskiej dokonano wymiany kotłowni, której koszt wyniósł 166.534,00 złotych i został sfinansowany przez Gminę Myślibórz. W wyniku umowy zawartej między Zarządem Powiatu i Zarządem Miejskim do 31.12.2002 Starostwo przekazało 30 tys. złotych. W przypadku przejęcia budynku przy ul. Armii Polskiej, Gmina odstąpi od wyegzekwowania pozostałej kwoty.

W wyniku negocjacji Zarządu Powiatu z Burmistrzem MiG Myślibórz ustalono, że czynsz za budynek Powiatowego Urzędu Pracy od 1.01.2004 będzie wynosił

3 zł. za m2 przez okres 5 lat.

Przekazane budynki wraz z budynkami Gimnazjum oraz znajdującym się na tym placu Myśliborski Ośrodek Kultury oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka stworzą doskonałe centrum edukacyjne i kulturalne podlegające jednemu organowi prowadzącemu.

Gmina Myślibórz zobowiązała się do udostępnienia pomieszczeń w budynku przy ul. Armii Polskiej na potrzeby szkolnictwa policealnego jeśli zajdzie taka potrzeba.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 18-07-2003 15:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-07-2003
Ostatnia aktualizacja: - 18-07-2003 15:55