herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr IX/ 63/ 03


Uchwała Nr IX/ 63/ 03

Rady Powiatu Mysliborskiego

z dnia 25 czerwca 2003 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mysliborskiego na 2003 rok

Na podstawie art. 12, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami), Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok

o kwotę 85.000 zł.

zadania własne o kwotę 85.000 zł.

w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o kwotę 15.000 zł.

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 15.000 zł.

w dziale 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA o kwotę 50.000 zł.

w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe

Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 50.000 zł.

w dziale 853 - OPIEKA SPOŁECZNA o kwotę 20.000 zł.

w rozdziale 85302 - Domy pomocy społecznej o kwotę 20.000 zł.

§ 2. Zwieksza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok

o kwotę 85.000 zł.

zadania własne o kwotę 85.000 zł.

w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o kwotę 15.000 zł.

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 15.000 zł.

w dziale 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA o kwotę 50.000 zł.

w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe

Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 50.000 zł.

w dziale 853 - OPIEKA SPOŁECZNA o kwotę 20.000 zł.

w rozdziale 85302 - Domy pomocy społecznej o kwotę 20.000 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

UZASADNIENIE:

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie:

  1. Zawiadomienia kierownika Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa o przyznaniu dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 85.000 zł. dla:

    1. Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu na zakup rębaka i

zakup drzewek 15.000 zł.

2) Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

w Myśliborzu na zakup samochodu średniego

gaśniczo - ratowniczego 50.000 zł.

  1. Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu na urządzenie terenów

zielonych 20.000 zł.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 18-07-2003 15:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-07-2003
Ostatnia aktualizacja: - 18-07-2003 15:53