Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr VIII/56/03 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na własność Powiatu Myśliborskiego

UCHWAŁA Nr VIII/56/03

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 28 maja 2003 roku

 

w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na własność Powiatu Myśliborskiego

 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) w związku z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 19 października 1991r. O gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa ( Dz. U. z  2001r. Nr 57, poz. 603 z późn. zm.)  Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na własność Powiatu Myśliborskiego nieruchomości nie zabudowanej położonej w obrębie Nowogródek Pom. gmina Nowogródek Pom. oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 454/6 o powierzchni 600 m2

§ 2. Nieruchomość opisana w § 1 zostanie wykorzystana na poszerzenie drogi powiatowej z urządzeniem zatoki i przystanku autobusowego.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

 

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

 

UZASADNIENIE

Na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg Starostwo Powiatowe w Myśliborzu wystąpiło do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddziału Terenowego w Szczecinie o nieodpłatne przekazanie na własność Powiatu Myśliborskiego części działki nr 454/55 położonej w miejscowości Nowogródek z przeznaczeniem na poszerzenia pasa drogowego drogi powiatowej nr 11-113 dla poprawienia bezpieczeństwa ruchu drogowego. W chwili obecnej granica pasa drogowego przebiega w odległości około 0,5 m od krawędzi jezdni co zagraża bezpieczeństwu w ruchu pieszym  - brak pobocza.

Pismem z dnia 3 grudnia 2001r. znak: SGZ-4241/01/01/MD Agencja Własności Rolnej Oddział Terenowy w Szczecinie wyraziła zgodę na nieodpłatne przekazanie części działki nr 454/55 dla Powiatu Myśliborskiego. Po uzyskaniu zgody Powiatowy Zarząd Dróg w Myśliborzu zlecił podział działki w wyniku którego wydzielono działkę nr 454/56 o powierzchni 600 m2, która w zupełności może zabezpieczyć bezpieczeństwo na tym odcinku drogi.

W związku z powyższym nabycie tej działki na własność powiatu w celu poszerzenia pasa drogowego jest celowe.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 24-06-2003 08:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-06-2003
Ostatnia aktualizacja: - 24-06-2003 08:51