Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VIII/53/03 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok.

Uchwała Nr VIII/53/03

Rady Powiatu Myśliborskiego

z dnia 28 maja 2003 roku

 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok.

 

Na podstawie art.12, pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr  142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami), Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§1. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok o kwotę 4.679 zł. 

zadania własne

o kwotę 4.679 zł.

1. w dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

o kwotę 1.258 zł.

W rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa

o kwotę 1.258 zł.

2. w dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

o kwotę 3.421 zł.

W rozdziale 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

o kwotę 3.421 zł.

 

§2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok o kwotę 176.598 zł.

zadania własne

o kwotę 176.598 zł.

1. w dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

o kwotę 16.037 zł.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe

o kwotę 16.037 zł.

2. w dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

o kwotę 2.100 zł.

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 2.100 zł.

3. w dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

o kwotę 141.000 zł.

W rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe

o kwotę 141.000 zł.

4. w dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

o kwotę 2.627 zł.

W rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 2.627 zł.

5. w dziale 853 – OPIEKA SPOŁECZNA

o kwotę 14.834 zł.

W rozdziale 85302 – Domy pomocy społecznej

o kwotę 14.834 zł.

 

§3. Deficyt budżetu powiatu wynosi 181.277 zł., a finansowany jest nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

 

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie:

1.       Zawiadomienia nr ST4-4820-187/2003 z dnia 10.04.2003 Ministra Finansów o zmianie ostatecznej kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej dla nowych powiatów na 2003 rok oraz zmianie planowanej na 2003 rok kwoty udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wskaźnika udziału podatku należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gmin wchodzących w skład nowych powiatów, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku w związku ze zmianą w podziale administracyjnym kraju.

2.       Wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu o zwrot nadpłaconego podatku od nieruchomości w wysokości 16.037 zł. z przeznaczeniem na modernizację odcinka drogi w m. Derczewo,

3.       Wniosku  Kierownika Wydziału Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o zabezpieczenie w budżecie powiatu środków finansowych w wysokości 2.100 zł. niezbędnych do opracowania podziału działki, wyceny nieruchomości, złożenie księgi wieczystej itp. w związku ze sprzedażą nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego położonej w obrębie Renic.

4.       Wniosku Sekretarza Powiatu o zwiększenie środków w budżecie na przeprowadzenie remontu w części I-go i II-go piętra w budynku Starostwa przy ul. Spokojnej w wysokości 120.000 zł. oraz remontu pomieszczeń w Bursie Szkolnej  w Myśliborzu w wysokości 10.000 zł., na szkolenia pracowników w wys.5.000 zł., na składkę członkowską w związku z przystąpieniem do Euroregionu Pomerania w wys.2.000 zł.,  oraz na zakupy inwestycyjne 4.000 zł.-dofinansowanie zakupu centrali telefonicznej dla Starostwa.

5.       Decyzji Zarządu o przyznaniu dodatkowych środków finansowych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1, ul. Szosowa w Barlinku na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,

6.       Wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu o zwrot dochodów własnych odprowadzonych w wysokości 14.834 zł. stanowiących odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 24-06-2003 08:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-06-2003
Ostatnia aktualizacja: - 24-06-2003 08:46