Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr VII/36/03 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Myśliborskiego za 2002 rok

UCHWAŁA Nr VII/36/03
RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO
z dnia 23 kwietnia 2003r.

 

w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Myśliborskiego za 2002 rok

Na podstawie art.12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1592, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 200 poz.1688 i Nr 214 poz.1806) oraz art.136 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz.48), Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu i zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej oraz pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu Myśliborskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2002 rok.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

 Edward Sznabowicz

 

 

UZASADNIENIE

W trybie art.126 ust.2 ustawy o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego po roku sprawozdawczym i podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium organowi wykonawczemu.

Podstawą podjęcia niniejszej uchwały jest:

1)       rozpatrzenie przez Radę sprawozdania z wykonania budżetu oraz dokonanie oceny jego wykonania przez radnych lub komisje w toku dyskusji;

2)       zapoznanie się z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu,

3)       wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,

4)       zapoznanie się z opinią RIO o ww. wniosku Komisji Rewizyjnej,

5)       umożliwienie Zarządowi wypowiedzenia się co do zgłoszonych w toku dyskusji uwag oraz do opinii RIO.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie uchwałą Nr LXIII/122/2003 z dnia 07 kwietnia 2003r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu Zarządu Powiatu w Myśliborzu z wykonania budżetu za 2002r. pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2002r., zawierające również dane dotyczące wykonania planów finansowych, zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych ustawowo i wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań publicznych wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Komisja Rewizyjna zwróciła się do Rady z wnioskiem z dnia 3 kwietnia 2003r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium Zarządowi z tytułu wykonania budżetu za 2002r.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie uchwałą Nr LXIII/121/2003 z dnia 7 kwietnia 2003r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Powiatu Myśliborskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2002r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej.

Podjęcie przedmiotowej uchwały, po realizacji zapisów ujętych w pkt 1 oraz 5 niniejszego uzasadnienia, w świetle wyżej opisanych opinii RIO oraz wniosku Komisji Rewizyjnej jest zasadne.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 26-05-2003 19:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-05-2003
Ostatnia aktualizacja: - 26-05-2003 19:28