Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR VII/39/03 w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Rowie

UCHWAŁA NR VII/39/03
RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO
z dnia 23 kwietnia 2003 roku

w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Rowie

 

Na podstawie art. 58 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust 5a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r., Nr 67, poz. 329, Nr 106 poz. 496 z 1997r., Nr 28 poz. 153, Nr 141, poz. 943 z 1998r., Nr 117 poz. 759, Nr 162 poz. 1162 z 2000r., Nr 12 poz. 136, Nr 19 poz. 239, Nr 48 poz. 550, Nr 104 poz. 1104, Nr 120 poz. 1268, Nr 122 poz. 1320, z 2001r. Nr 111 poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, z 2002r. Nr 41 poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141 poz. 1185r., Nr 200 poz. 1683, z 2003r. Nr 6 poz. 65) w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2003 roku zakłada się Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Dorosłych w Rowie na podbudowie gimnazjum.

§ 2. Zasady funkcjonowania utworzonej Zasadniczej Szkoły Zawodowej określa statut stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2003 roku

 

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

 

U z a s a d n i e n i e

 

Utworzenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Rowie przy Centrum Kształcenia i Wychowania OHP podyktowane jest koniecznością kontynuowania nauki dla uczniów Gimnazjum dla Dorosłych, które zostało utworzone przez Radę Miejską w Myśliborzu. Z chwilą utworzenia ZSZ w Rowie zostanie ona przekazana na drodze porozumienia dla Rady Miejskiej w Myśliborzu, która utworzy Zespół Szkół, w skład którego wejdzie Gimnazjum dla Dorosłych i Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

W Zasadniczej Szkole Zawodowej uczniowie będą się kształcić w zawodzie kucharz małej gastronomii i krawiec.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 26-05-2003 18:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-05-2003
Ostatnia aktualizacja: - 26-05-2003 18:52