herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Wydanie wtórnika pozwolenia czasowego


Wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej z powodu zniszczenia

1. Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U z 2005r. Nr 108, poz. 908),

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. z 2002r. Nr 133, poz. 1123 z późn. zm.).

2. Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek (wypełnia właściciel, właściciele) - formularz wniosku do pobrania,

 2. Załączniki:

 • dowód rejestracyjny pojazdu,

 • karta pojazdu - jeśli była wydana.

 • oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań,

 1. Do wglądu:

 • polisa OC.

3. Opłaty:

 1. Opłata skarbowa: znaki opłaty skarbowej w wysokości 5,00 zł za wniosek oraz 0,50 zł za każdy załącznik;

 2. Pozostałe opłaty:

 • wydanie tablicy samochodowej - 40,00 zł*) / 80, 00 zł**),

 • wydanie tablicy na przyczepę - 40,00 zł,

 • wydanie tablicy motocyklowej - 40,00 zł,

 • wydanie tablicy motorowerowej - 30,00 zł,

 • wydanie tablic indywidualnych - 500,00 zł*) / 1.000,00 zł**).

 • wydanie tablic zabytkowych:
  - samochodowe - 50,00zł *) / 100,00 zł**).
  - motocyklowe - 50,00 zł.

 1. Opłata ewidencyjna:

 • za wydanie zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych.- 1,00 zł,

 • za wydanie nalepki kontrolnej - 1,00 zł.

Objaśnienia:

*) - w przypadku wymiany 1 tablicy,

**) - w przypadku wymiany dwóch tablic.

4. Termin załatwienia sprawy - do 30 dni.

 1. Uwaga: Wymiana tablic łączy się tylko z tablicami nowej generacji - "białymi". Na okres konieczny do wykonania tablicy na wniosek właściciela można wydać tablice tymczasowe i pozwolenie czasowe.

 1. Sprawy załatwia:

 • w Myśliborzu (tel. 747-23-90, 31-90):

 • Podinspektor Wanda Dominiak,

 • Podinspektor Mirosława Niewiadomska,

 • Podinspektor Marzena Michalewicz.

 • w Dębnie (tel. 760-30-01):

 • Podinspektor Małgorzata Popławska,

 • Podinspektor Ewa Krzyszowska,

 • Podinspektor Sebastian Sztenhauzer.

 • w Barlinku (tel. 746-64-52):

 • Inspektor Małgorzata Ludwikowska

Uwaga: w przypadku rejestracji pojazdów Filia w Barlinku funkcjonuje jako punkt informacyjno-podawczy. Na miejscu można zgłosić zmiany dokonane w pojeździe, np. montaż instalacji gazowej, haku, zmianę rodzaju pojazdu etc. i otrzymać odpowiednią adnotację w dowodzie rejestracyjnym. Rejestracja pojazdów oraz wydawanie pozwoleń czasowych, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów i tablic rejestracyjnych wykonywane są wyłącznie w Myśliborzu

 1. Godziny przyjmowania:

 • w poniedziałek od 800 do 1530 (w Dębnie do 1500)

 • od wtorku do piątku od 730 do 1530 (w Dębnie do 1500)

 1. Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 07-11-2005 11:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-11-2005
Ostatnia aktualizacja: - 07-11-2005 11:31