herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR VI / 35 / 03 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Szpit

UCHWAŁA NR VI / 35 / 03
RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO
z dnia 26 marca 2003


w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Szpital Powiatowy w Barlinku.


Na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) w związku z art. 44a ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz.U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.) oraz §2 ust.1 i §9 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzenia konkursu ( Dz. U. Nr 115 poz. 749 z późń. zm. ) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala , co następuje :

§ 1. Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
–Szpital Powiatowy w Barlinku w składzie :
1.Kazimierz Kłoda – przedstawiciel Rady Powiatu – przewodniczący.
2.Wiesława Konofalska – przedstawiciel Rady Powiatu
3.Krystyna Wyszyńska – przedstawiciel Rady Powiatu.
4.Mariusz Gierba – przedstawiciel Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.
5.Ewa Świętochowska – przedstawiciel Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych .
6.Anna Snacka – przedstawiciel Rady Społecznej SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku.
7.Janusz Ubych – przedstawiciel Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy – Oddział Terenowy w Barlinku.
8.Grażyna Przyborowska – przedstawiciel Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych – Zakładowej Organizacji Związkowej w Barlinku.
9.Maria Piotrowska – przedstawiciel Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Ochrony Zdrowia w Barlinku.
10. Piotr Berliński – przedstawiciel Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”

§ 2. Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem nawiązania stosunku pracy z kandydatem wybranym w drodze konkursu albo osobą wskazaną przez Radę Powiatu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 23-05-2003 14:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-05-2003
Ostatnia aktualizacja: - 23-05-2003 14:32