herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR VI/34/03 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji.

UCHWAŁA NR VI/34/03
RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO
Z DNIA 26.02.2003 ROKU


w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji.


Na podstawie art. 17, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) § 44, ust. 5 Statutu Powiatu Myśliborskiego stanowiący załącznik do uchwały Nr V/19/99 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 1 lutego 1999 roku
( Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 7, poz. 78
z późn. zm.) – Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala co następuje:

§ 1. Powołuje się radnego Mariana Polańskiego do składu osobowego następujących Stałych Komisji:
- Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
- Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Ochrony Środowiska.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 23-05-2003 14:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-05-2003
Ostatnia aktualizacja: - 23-05-2003 14:31