herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR VI/33/03 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego

UCHWAŁA NR VI/33/03
RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO
z dnia 26 lutego 2003 roku


w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (. Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1592 z późń. zm. ) w związku z art. 11 ust. 3 oraz art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późń. zm ) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:


§ 1. Zatwierdza się zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie zgodnie z Uchwałą Nr XVI/40/2002 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie z dnia 7 października 2002r. i Uchwałą XVIII/43/2003 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie z dnia 26 lutego 2003r. stanowiące załączniki do niniejszej Uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem z podjęcia.Przewodniczący Rady
Edward Sznabowicz
Uzasadnienie

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie złożył wniosek o dokonanie zmian w statucie związanych z utworzeniem poradni urologicznej. Na posiedzeniu Rady Społecznej w dniu 07.10.2002r. dyrektor uzasadniał dokonanie zmian zapotrzebowaniem na tego typu usługi oraz pisemną deklaracją partycypowania w kosztach Burmistrza Miasta i Gminy Dębno. Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie biorąc pod uwagę przedstawiane argumenty na posiedzeniu w dniu 07 10.2002r. podjęła uchwałę Nr XVI/40/2002 w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie zawartą w aneksie nr 3.
Na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 26 lutego 2003r. Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie przyjęła Uchwałę Nr XVIII/43/2002 w sprawie uchwalenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie. Zmiana dotyczy utworzenia zakładu opiekuńczo-leczniczego. Dokonanie zmian w statucie pozwoli dyrektorowi przystąpić do konkursu ofert na świadczenia medyczne w roku 2003 ogłoszonego przez Zachodniopomorską Kasę Chorych w Szczecinie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 23-05-2003 14:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-05-2003
Ostatnia aktualizacja: - 23-05-2003 14:30