herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR VI/32/03 w sprawie wytypowania przedstawicieli Rady Powiatu Myśliborskiego w skład komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa w Samodzie

UCHWAŁA NR VI/32/03
RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO
z dnia 26 lutego 2003 roku


w sprawie wytypowania przedstawicieli Rady Powiatu Myśliborskiego w skład komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 44 a ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) i par. 9 ust. 1 lit. a Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzenia konkursu (Dz. U. 115 poz.. 749 z późn. zm.. ) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

Par. 1. Ustala się, że w skład komisji konkursowej wchodzi 3 przedstawicieli powiatu.

Par. 2. Jako przedstawicieli mających reprezentować powiat w skład komisji konkursowej typuje się:

1. Radną Wiesławę Konofalską
2. Radną Krystynę Wyszyńską
3. Radnego Kazimierza Kłodę

Par. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edward SznabowiczUzasadnienie

Pan Michał Polko złożył pisemną rezygnację z pełnienia funkcji zastępcy dyrektora, uzasadniając dużym obciążaniem związanym z pełnieniem funkcji ordynatora oddziału wewnętrznego.
W związku z art. 44a, ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 31 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) w samodzielnym zakładzie opieki zdrowotnej, w którym dyrektorem nie jest lekarz przeprowadza się konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. Lecznictwa. Konkurs na ww. stanowisko ogłasza podmiot, który utworzył zakład. Rozporządzenie Ministra Zdrowia, i Opieki Społecznej z dn. 19.08.98 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu. (Dz. U. Nr 115, poz. 749) określa zasady przeprowadzenia konkursu.
Mając na uwadze , że zgodnie z § 2, ust. 3 ww. rozporządzenia postępowanie konkursowe wszczęte zostaje z momentem powołania komisji konkursowej, przedmiotowa uchwała ma charakter czynności przygotowawczej., w którym dyrektorem

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 23-05-2003 14:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-05-2003
Ostatnia aktualizacja: - 23-05-2003 14:30