herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr VI/30/03 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok.

 

Uchwała Nr VI/30/03

Rady Powiatu Myśliborskiego

z dnia 26 lutego 2003 roku

 

 

 

 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok.

 

 

 

Na podstawie art.12, pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr  142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami), Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

 

 

§1. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok o kwotę 164.469 zł.

 

Zadania własne

o kwotę 164.469 zł.

1. w dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

o kwotę 10.671 zł.

w rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa

o kwotę 10.671 zł.

2. w dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

o kwotę 153.798 zł.

w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 86.858 zł.

w rozdziale 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

o kwotę 23.785 zł.

w rozdziale 75806 – Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw

o kwotę 43.155 zł.

 

 

§2. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok o kwotę 15.111 zł.

 

Zadania własne

o kwotę 15.111 zł.

1. w dziale 020 – LEŚNICTWO

o kwotę 15.111 zł.

w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna

o kwotę 15.111 zł.

 

§3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok o kwotę 164.469 zł.

 

Zadania własne

o kwotę 164.469 zł.

1. w dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

o kwotę 77.611 zł.

w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 77.611 zł.

2. w dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

o kwotę 60.000 zł.

w rozdziale 80195 – Pozostała działalność

o kwotę 60.000 zł.

rezerwa celowa

 

3. w dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

o kwotę 26.858 zł.

w rozdziale 85495 – Pozostała działalność

o kwotę 26.858 zł.

rezerwa celowa

 

 

 

 

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok o kwotę 15.111 zł.

 

Zadania własne

o kwotę  15.111 zł.

1. w dziale 020 – LEŚNCTWO

o kwotę 15.111 zł.

w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna

o kwotę 15.111 zł.

 

 

§5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

 

 

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uzasadnienie:

 

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie:

1.        Zawiadomienia nr ST4-4820/1/2003 z dnia 15.01.2003 Ministra Finansów o ostatecznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2003 rok oraz o planowanej na 2003 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa.

2.       Umowy Nr 3210/U/ZIW-SWZ/10/02 o przekazanie środków na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, zawarta pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Zarządem Powiatu Myśliborskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 23-05-2003 14:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-05-2003
Ostatnia aktualizacja: - 23-05-2003 14:15