herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA Nr VI/29/03 w sprawie delegowania radnych do Komisji bezpieczeństwa i porządku

UCHWAŁA Nr VI/29/03
RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO
z dnia 26 lutego 2003r.


w sprawie delegowania radnych do Komisji bezpieczeństwa i porządku

Na podstawie art.38a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1. Do Komisji bezpieczeństwa i porządku deleguje się następujących radnych:
1) Józefa Getmana;
2) Mariusza Grzegorza Norsesowicza.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz
UZASADNIENIE
Podjęcie uchwały związane jest z rozpoczęciem drugiej kadencji organów samorządu powiatowego.
Zgodnie z treścią art.38a ust.10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.): „(...) Członkostwo w komisji radnego delegowanego przez radę powiatu ustaje zawsze z wygaśnięciem mandatu.”.
Z uwagi na konieczność uzupełnienia składu przedmiotowej komisji należało podjąć stosowną uchwałę.
Uchwała nie powoduje powstania dodatkowych wydatków w budżecie powiatu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 23-05-2003 14:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-05-2003
Ostatnia aktualizacja: - 23-05-2003 14:13