herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA Nr VI/27/03 w sprawie zbycia nieruchomości Powiatu Myśliborskiego

UCHWAŁA Nr VI/27/03
RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO
z dnia 26 lutego 2003 roku


w sprawie zbycia nieruchomości Powiatu Myśliborskiego


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) w związku z art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z póżn. zm. ) -Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości stanowiące własność Powiatu Myśliborskiego w formie nieograniczonego przetargu ustnego :

1) działkę nie zabudowaną nr 89/2 o powierzchni 1,80 ha położoną w obrębie Golenice Gmina Myślibórz;
2) działkę nie zabudowaną nr 253 o powierzchni 0,71 ha położoną w obrębie Dąbrowa Gmina Myślibórz;
3) działkę nie zabudowaną nr 254 o powierzchni 0,78 ha położoną w obrębie Dąbrowa Gmina Myślibórz.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz


UZASADNIENIE

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Myśliborzu zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie dalszego użytkowania gruntów rolnych będących we władaniu szkoły. W związku ze zmianą profilu kształcenia i likwidacją specjalności rolnej działki rolne stały się zbędne jako baza dydaktyczna w kształceniu młodzieży. Jednocześnie do Starostwa Powiatowego wpłynęły podania o kupno tych nieruchomości.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu na swym posiedzeniu w dniu 5 lutego 2003 r. zaopiniował pozytywnie sprzedaż w/w nieruchomości w formie nieograniczonego przetargu ustnego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 23-05-2003 14:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-05-2003
Ostatnia aktualizacja: - 23-05-2003 14:12