herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr V/26/2003 w sprawie uchwalenia planów pracy Stałych Komisji.

Uchwała Nr V/26/2003
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 29 stycznia 2003 rokuw sprawie uchwalenia planów pracy Stałych Komisji.


Na podstawie art. 17, ust. 2 z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) oraz § 45, ust. 2 Statutu Powiatu Myśliborskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 7, poz. 78 z późn. zmianami) – Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1 Uchwala się plany pracy na 2003 rok:
1) Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego –
stanowiący załącznik nr 1.
2) Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, bezpieczeństwa Publicznego
i Drogownictwa – stanowiący załącznik nr 2.
3) Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Ochrony Środowiska –
stanowiący załącznik nr 3.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącym odpowiednich
komisji.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 22-05-2003 16:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-05-2003
Ostatnia aktualizacja: - 22-05-2003 16:27