herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR V/23/03 w sprawie przekształcenia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Dębnie

UCHWAŁA NR V/23/03
RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO
Z DNIA 29 STYCZNIA 2003 ROKUw sprawie przekształcenia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Dębnie

Na podstawie art. 58 ust. 1 w związku z art. 59 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r., Nr 67, poz. 329, Nr 106 poz. 496 z 1997r., Nr 28 poz. 153, Nr 141, poz. 943 z 1998r., Nr 117 poz. 759 i Nr 162 poz. 1162 z 2000r., Nr 12 poz. 136, Nr 19 poz. 239, Nr 48 poz. 550, Nr 104 poz. 1104, Nr 120 poz. 1268, Nr 122 poz. 1320, Nr 111 poz. 1194, Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002r. Nr 41 poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141 poz. 1185r. w związku z art. 12 pkt.11 – ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r., Dz. U. Nr 142 poz. 1592 zm. z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 113 poz. 984) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2003 roku przekształca się Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Dębnie
ul. Piłsudskiego nr 8 w Filię Międzyszkolnego Ośrodka Sportu „Szkuner” w Myśliborzu
ul. Marcinkowskiego nr 5

§ 2. Działalność Filii określa Statut Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego „Szkuner”
w Myśliborzu.

§ 3. Dokumentacje i mienie przekształconego „Ośrodka” przejmuje dyrektor Międzyszkolnego
Ośrodka Sportu „Szkuner” w Myśliborzu ul. Marcinkowskiego nr 5.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2003 roku.
Przewodniczący Rady
Edward Sznabowicz


U z a s a d n i e n i e

Propozycja przekształcenia MOS w Dębnie spowodowana jest czynnikiem organizacyjnym i ekonomicznym. Aktualnie w placówce tej zatrudniony jest dyrektor na ½ etatu z okresem powołania do 28 lutego 2003 roku oraz 3 instruktorów do organizacji imprez masowych w wymiarach: 6/18, 3/18, 3/18. W ubiegłym roku szkolnym był ogłoszony konkurs na dyrektora MOS lecz nie wpłynęła żadna oferta. MOS w Dębnie oprócz środków z budżetu Starostwa otrzymywał również dotacje z UMiG w Dębnie w kwocie około 40 tys. zł. rocznie na organizację imprez sportowych na terenie gminy Dębno. W 2002 roku został powołany Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębnie jako jednostka gminna i dla tej jednostki zostały skierowane zadania i środki, które otrzymywał MOS od gminy. Obsługę finansową MOS-u prowadzi społecznie gł. księgowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie.
Na terenie miasta Myśliborza działa MOS „Szkuner” zatrudniający jednego instruktora w wymiarze ½ etatu do organizacji imprez sportowych. MOS Myślibórz ma zleconą koordynację wszystkich imprez szkolnych na terenie powiatu. Posiada filię w Barlinku, w której zatrudniony jest jeden instruktor w wymiarze ½ etatu.
W celu ujednolicenia struktury MOS celowe jest przekształcenie MOS w Dębnie w filię MOS w Myśliborzu, który przejmie prowadzenie spraw finansowych, administracyjnych oraz zabezpieczy właściwą organizację imprez sportowych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 22-05-2003 16:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-05-2003
Ostatnia aktualizacja: - 22-05-2003 16:25