herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA Nr V/22/03 w sprawie delegowania przedstawiciela do Zgromadzenia Ogólnego

UCHWAŁA Nr V/22/03
RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO
z dnia 29 stycznia 2002r.

w sprawie delegowania przedstawiciela do Zgromadzenia Ogólnego
Związku Powiatów Polskich

Na podstawie art.12 pkt.8 lit.f ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz §16 ust.4 statutu Związku Powiatów Polskich, przyjętego uchwałą Rady Powiatu Myśliborskiego Nr XXIV/188/2000 z dnia 25 października 2000r. w sprawie przystąpienia Powiatu Myśliborskiego do Związku Powiatów Polskich, Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§1. Deleguje się przedstawiciela powiatu myśliborskiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w osobie Janusza Winiarczyka – Starosty Myśliborskiego.

§2. Traci moc uchwała Rady Powiatu Myśliborskiego Nr XXVI/199/2000 z dnia 29 listopada 2000r. w sprawie delegowania przedstawiciela powiatu myśliborskiego na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Edward SznabowiczUZASADNIENIE


Podjęcie uchwały związane jest z rozpoczęciem drugiej kadencji organów samorządu powiatowego.
Ponieważ na podstawie uchwały Nr XXIV/188/2000 z dnia 25 października 2000r. na przedstawiciela do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich (ZPP) delegowany został Starosta I kadencji Rady (1998-2002), w trybie określonym statutem ZPP, należało dokonać kolejnego wskazania.
Przedmiotowy wniosek Zastępcy Dyrektora Biura ZPP w sprawie przekazania stosownej uchwały wpłynął dnia 03 stycznia 2003r.
Uchwała nie powoduje powstania dodatkowych wydatków dla budżetu powiatu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 22-05-2003 16:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-05-2003
Ostatnia aktualizacja: - 22-05-2003 16:24