herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XIV/ 109/ 03


Uchwała Nr XIV/109/2003

Rady Powiatu w Myśliborzu

z dnia 29 grudnia 2003 roku

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 17, ust. 2 z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 45, ust. 2 Statutu Powiatu Myśliborskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopom. Nr 7, poz. 78 z późn. zm. ) - Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2004 rok w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu komisji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 19-01-2004 11:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-01-2004
Ostatnia aktualizacja: - 19-01-2004 11:54