herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XIV/ 108/ 03


Uchwała Nr XIV/108/03

Rady Powiatu w Myśliborzu

z dnia 29 grudnia 2003 roku

w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2004 rok.

Na podstawie § 13, ust. 1 załącznika do uchwały Nr V/19/99 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 1 lutego 1999 roku w sprawie uchwalenia

Statutu Powiatu Myśliborskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 7, poz. 78 z późn. zm.) - Rada Powiatu uchwala

co następuje:

§ 1. Uchwala plan pracy Rady Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 19-01-2004 11:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-01-2004
Ostatnia aktualizacja: - 19-01-2004 11:53